Online

Gelieve zoveel mogelijk online een afspraak te maken.

Er worden in de loop van de dag regelmatig nog plaatsen opengezet voor dezelfde dag.


Telefonisch een afspraak maken

Gelieve goed te luisteren naar ons keuzemenu. Kies het juiste nummer zodat iedereen zo snel mogelijk correct geholpen wordt. Druk dus niet zomaar op 1 om de keuze "urgentie" te activeren. 

Zo zal een echte urgentie ( = levensbedreigende situatie) nooit tijdig beantwoord worden.

Afspraak voor dezelfde dag: dringende reden of ziekteIndien u online geen meer afspraak kan inboeken, neemt u contact op met het secretariaat. Dit kan in de voormiddag tussen 8u en 12u - 03/770 50 70.

Let op: kies in het keuzemenu voor optie 2.

Dringende afspraak: zelfde avond

Indien u in de namiddag nog een afspraak wil maken voor dezelfde avond, probeert u steeds eerst online een afspraak te maken.

Wanneer dit niet lukt kan u bellen tussen 16u30 en 17u30 - 03/770 50 70.

Afspraken voor een andere dag: controle, documenten, bloedafname,...

Indien u online geen afspraak kan inboeken, neemt u contact op met het secretariaat. Dit kan in de voormiddag tussen 8u en 12u - 03/770 50 70.

Geef ook duidelijk aan of het gaat om een gesprek / uitstrijkje / bloedafname / documenten ... 

Huisbezoek


Een huisbezoek aanvragen is alleen mogelijk indien U zich niet kan verplaatsen naar onze praktijk.

Gelieve huisbezoeken telefonisch aan te vragen voor 12u via het secretariaat.

Voor een huisbezoek kunnen we geen vast uur afspreken en komt een arts langs die beschikbaar is.

Nieuwe patiënten


Patiënten die recent in De Klinge zijn komen wonen, zijn welkom als nieuwe patiënt in onze praktijk. In andere situaties hebben we nog steeds een patiëntenstop om goede zorg te kunnen blijven aanbieden.

Wij kunnen geen nieuwe Nederlandse patiënten meer inschrijven in onze praktijk. Nederlandse patiënten verwijzen we door naar een Nederlandse arts.