Tetanusvaccin


Wat is het?

Tetanus, ook wel klem genoemd, is een ernstige, levensbedreigende infectie, veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie scheidt gifstoffen uit die de werking van bepaalde zenuwen kunnen blokkeren. 

Tetanus komt voor bij personen die geen recent tetanusvaccin hebben gekregen.

De tetanusbacterie leeft in de normale darmflora van paarden en andere planteneters. Via hun uitwerpselen komt ze in de omgeving (aarde, afval...) terecht. 


Besmetting gebeurt via huidwonden. Vooral diepe, vervuilde wonden verhogen het risico. Voorbeelden zijn:

  • steekwonden;
  • bijtwonden door een dier of mens;
  • wonden na het trappen in een roestige nagel;
  • wonden vervuild door straatvuil;
  • brandwonden;
  • diepe splinters of doornen.

Elke wonde die na 6 uur niet grondig gereinigd en ontsmet is, heeft eveneens een verhoogd risico op besmetting met de tetanusbacterie.


Hoe vaak komt het voor?

Dankzij het Belgische vaccinatiebeleid is tetanus in ons land zo goed als verdwenen. 

Sporadisch komen er nog gevallen voor. 

Het verwaarlozen van vaccinaties kan het aantal gevallen opnieuw doen stijgen.


Wat kun je zelf doen?

Preventie is het allerbelangrijkste. Dat kan op twee manieren, nl. door een goede wondverzorging en vaccinatie.

Wondverzorging

  • Reinig elke vuile wonde eerst grondig met lauw kraantjeswater en zeep. 
  • Gebruik daarna een ontsmettingsmiddel (zuurstofwater en/of iso-Betadine┬«). Het effect van een ontsmettingsmiddel is helaas beperkt, omdat de tetanusbacterie hier zeer resistent tegen is. 
  • Dek een wonde steeds af met een steriel verband. 
  • Een wonde verzorg je best zo snel mogelijk na het optreden ervan.

Vaccinatie

Contacteer je huisarts als je een risicowonde hebt opgelopen. Hij zal met jou bekijken of een nieuwe tetanusvaccinatie nodig is. 

Zorg dat je preventief goed in orde bent met je vaccinaties. Dit is extra belangrijk als je vaak in contact komt met aarde, straatvuil of mest en als je een verre reis maakt.


Wat kan je arts doen?

Tetanusvaccin

Inenting tegen tetanus behoort in ons land tot het basisvaccinatieschema van elk kind. Deze vaccinaties worden genoteerd in het gezondheidsboekje van Kind en Gezin en in het medisch dossier.


Omdat de werkingsduur van het tetanusvaccin beperkt is, wordt voor volwassenen standaard een herhalingsvaccinatie om de 10 jaar aanbevolen. In Vlaanderen wordt dit vaccin volledig terugbetaald


Bij een risicowonde kan een boostervaccinatie toegediend worden als de laatste vaccinatie langer dan 5 jaar geleden is. 

Als je niet (volledig) gevaccineerd werd als kind, dan kan het vaccinatieschema worden afgewerkt of opnieuw worden opgestart met de 3 basisinentingen.  


Meer weten?

https://www.laatjevaccineren.be/tetanus-klem