Huisregels huisartsenpraktijk Hogenakker: 


 • Artsen, medewerkers en patiënten gaan respectvol om met elkaar en beledigen elkaar niet!


 • We helpen jou zo snel mogelijk. Spoedgevallen gaan voor, graag je begrip en je geduld.


 • Bij aanwezigheid van de secretaresse, meldt u zich spontaan aan de balie en houdt u uw identiteitskaart klaar.


 • 1 patiënt = 1 consult

Wij voorzien 15 minuten/consult en behandelen 1 item per consult. Heeft u meerdere klachten, dan vragen wij u om hiervoor verschillende consulten in te plannen.


 • Kom op tijd naar uw afspraak of verwittig indien je later zal zijn. Indien u niet verschijnt op uw gemaakte afspraak, wordt dit consult alsnog aangerekend bij uw volgende bezoek.


 • Kan je je afspraak niet nakomen? Verwittig ons tijdig. Indien je een afspraak niet annuleert, wordt dit genoteerd in het dossier. Wanneer je 3 keer niet op je afspraak verschijnt zonder te verwittigen, kan je niet meer in onze praktijk terecht.


 • Een huisbezoek aanvragen is alleen mogelijk indien U zich niet kan verplaatsen naar onze praktijk (bewoners van het rusthuis of patiënten die immobiel zijn).


 • Voorzie voor uw bezoek aan de huisarts voldoende tijd in uw persoonlijke agenda (ruim gerekend een uur). Enige vertraging in de planning van de dokter kan gebeuren. Je zorgt er dus best voor dat dit jouw eigen agenda niet in de war brengt.


 • De artsen en medewerkers van de praktijk werken onder het medisch beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat uw medische gegevens niet aan andere personen mogen worden doorgegeven. U kan er dus op vertrouwen dat uw (medische) informatie enkel beschikbaar is voor de artsen en de medewerkers van de praktijk.


 • Discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.
 • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kunnen de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
 • Respecteer ieders privacy en maak geen foto’s of filmpjes in de wachtzaal of kabinetten.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.

laatste update: mei 2024