Wist je dat...

...iedereen met diabetes verplicht een aangepast rijbewijs nodig heeft?


Wie dient zijn rijbewijs aan te passen?

Alle personen waarbij de dokter diabetes vaststelt, moeten hun rijbewijs laten aanpassen tot een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur. Uw rijgeschiktheid zal dan regelmatig gecontroleerd worden door uw huisarts of diabetesspecialist. Indien u insuline neemt, zal uw specialist dit in orde brengen. Zo niet, kan uw huisarts hierbij helpen.


Hoe aanvragen?

Vraag je aangepaste rijbewijs aan bij de Dienst Bevolking van jouw gemeente.

Neem volgende zaken zeker mee:

  • Rijgeschiktheidsattest: dit document wordt ingevuld door je huisarts, maak hiervoor een afpraak met de dokter (dit kan op het nummer 03 770 50 70 – elke dag tussen 8u en 11u30).
  • Oud rijbewijs
  • Identiteitskaart


Vanaf dat moment zal je rijbewijs tijdelijk geldig zijn.

Er is een verschil in geldigheid bij:

  • Personen met een rijbewijs voor privévervoer: 5 jaar geldigheid van het tijdelijk rijbewijs (= groep 1).
  • Personen die hun rijbewijs voor professionele doeleinden nodig hebben wordt de rijgeschiktheid maximaal voor 3 jaar toegekend (= groep 2).

Kosten?

De eerste administratieve aanpassing moet betaald worden door de patiënt. Bij de gemeente Sint-Gillis-Waas is dit €24. De vernieuwing van je tijdelijk rijbewijs is kosteloos.


Wat met je autoverzekering?

Voor de autoverzekering is het verplicht om een kopie van het rijgeschiktheidsattest en/of een recto verso kopie van het aangepaste rijbewijs aangetekend op te sturen.

Op het rijgeschiktheidsattest of aangepast rijbewijs staat niet dat je diabetes hebt, maar wel dat je rijgeschikt bent en hiervoor werd onderzocht door een arts.

Er mag door de verzekeraar GEEN toeslag gerekend worden op de premie.


Advies van uw huisarts:

Het is dus zeker aangeraden dit in orde te brengen.

In principe is je verzekering niet in orde is als u geen aangepast rijbewijs heeft.


Interessante websites:

  • www.diabetes.be
  • www.bivv.be
  • www.gezondheid.be


Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, neem dan gerust contact met ons op,

We geven u graag meer uitleg.