Huisregels huisartsenpraktijk Hogenakker: 


 • Artsen, medewerkers en patiënten gaan respectvol om met elkaar en beledigen elkaar niet!


 • We helpen jou zo snel mogelijk. Spoedgevallen gaan voor, graag je begrip en je geduld.


 • Bij aanwezigheid van de secretaresse, meldt u zich spontaan aan de balie en houdt u uw identiteitskaart klaar.

Wij dienen regelmatig uw ID uit te lezen om uw dossier up-to-date te houden. Ook uw telefoonnummer en emailadres dienen correct te zijn in ons systeem.


 • 1 patiënt = 1 consult 

Wij voorzien 15 minuten per consult en behandelen 1 item per consult.

Heeft u meerdere klachten, dan vragen wij u om hiervoor verschillende consulten in te plannen.


 • Kom op tijd naar uw afspraak of verwittig indien je later zal zijn. Indien u niet verschijnt op uw gemaakte afspraak, wordt dit consult alsnog aangerekend bij uw volgende bezoek.


 • Voorzie voor uw bezoek aan de huisarts voldoende tijd in uw persoonlijke agenda (ruim gerekend een uur).

Enige vertraging in de planning van de dokter kan gebeuren. Je zorgt er dus best voor dat dit jouw eigen agenda niet in de war brengt.


 • De artsen en medewerkers van de praktijk werken onder het medisch beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat uw medische gegevens niet aan andere personen mogen worden doorgegeven. U kan er dus op vertrouwen dat uw (medische) informatie enkel beschikbaar is voor de artsen en de medewerkers van de praktijk.


 • Discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.
 • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kunnen de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
 • Respecteer ieders privacy en maak geen foto’s of filmpjes in de wachtzaal of kabinetten.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.

laatste update september 2023